easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Archive for Czerwiec, 2006

Ludzie B??ota

Kolejna impreza┬ na terenie┬ Chudowskiego Zamku. Tym razem „IV Festiwal B??ota”, na kt??rym nie brakowa??o ch─?tnych do b??otnych k─?pieli, a tak??e nurkowania i skakania┬ na g????wk─? do basenu wype??nionego zdrowym b??otkiem. P????niej obowi─?zkowy taniec Ludzi B??ota.

DSCF1575.jpgDSCF1627.jpgDSCF1633.jpg

DSCF1635.jpgDSCF1591.jpg

„Altus bli??ej morza” – druga edycja

Po raz kolejny najwy??szy budynek Katowic – Altus znalaz?? si─? bli??ej morza. Impreza zorganizowana przez Grup─? PRC przyci─?gn─???a mieszka??c??w regionu, jednak t??um??w nie by??o.

Przez ca??y dzie?? trwa??y zawody siatk??wki pla??owej, dodatkowo mo??na by??o ogl─?da─? pokaz i nauk─? salsy, pokaz bielizny, wystaw─? fotografii. Odby?? si─? r??wnie?? bieg latarnika – na sam szczyt wie??owca.

Jednym z patron??w miedialnych imprezy by?? portal esil.pl :)

DSCF1452.jpgDSCF1476.jpgDSCF1526.jpgDSCF1546.jpg

Pan ??ab

Par─? dni temu┬ w oczku wodnym zadomowi??a si─? ??aba, a w??a??ciwie ??ab. Zazwyczaj siedzi na li??ciu lub w szuwarach i wydaje z siebie pi─?kne d??wi─?ki godowe, nawo??uj─?c do kopulacji potencjaln─? partnerk─? z najbli??szej okolicy, a mo??e i ca??kiem dalszej, bo g??o??no??─? jest naprawd─? imponuj─?ca… ??ab┬ czasem te?? p??ywa – g????wnie w momentach silnego stresu ;)

Takim oto sposobem s??ucham sobie┬ tych d??wi─?k??w przez okr─?g??e 24h z najwi─?kszym nasileniem mi─?dzy 23. wieczorem , a 6 rano. Ale nie jest ??le, bo podobno to trwa zaledwie miesi─?c ;)

DSCF1307.jpgDSCF1310.jpg

„W krainie starej ba??ni”

Fundacja Zamek Chud??w nie pr????nuje. Tydzie?? w tydzie?? serwuje nowe imprezy mieszka??com ??l─?ska, kt??rym odpowiada klimat odwa??nych rycerzy, pi─?knych ksi─???niczek┬ i pysznego jedzenia. Nie zapominam oczywi??cie o┬ napoju bog??w, czyli tym z piank─? lub bez, jak kto woli.

Ja te?? tam by??em, piwa si─? nie napi??em, za to kilka fotek zrobi??em.

ps. Dla spragnionych wi─?kszej ilo??ci zdj─?─?: http://www.esil.pl/

DSCF1178.jpgDSCF1210.jpgDSCF1212.jpg

DSCF1239.jpgDSCF1266.jpg

Lamerka

No tak, niespodziewany trip, ciekawy obiekt, a akumulatorki na wyczerpaniu :) – w efekcie a?? jedno zdj─?cie.

Powiem tylko: „My tu jeszcze wr??cimy!!!”

ps. obiektem tym jest Zesp???? Parkowo-pa??acowy w P??awniowicach.

DSCF0981.jpg

Przypadki…

Par─? do??─? ciekawych i IMHO w miar─? dobrych zdj─?─? zrobionych podczas nudnego┬ niedzielnego popo??udnia.

DSCF0786.jpgDSCF0808.jpgDSCF0824.jpg
DSCF0835.jpg

Sesja ogr??dkowa

Znalaz??em chwilk─? i pochodzi??em po przydomowym ogr??dku. Modelek by??o wiele, zdj─?─? jeszcze wi─?cej bo oko??o setki. Poni??ej te zdj─?cia, kt??re zakwalifikowa??y si─? do ??cis??ego fina??u.

DSCF0584.jpgDSCF0593.jpgDSCF0618.jpg
DSCF0623.jpgDSCF0629.jpgpoziomki
pi???kny ???limak, ale wida??? ??┬?e po przej???ciach