easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Pan ??ab

Ads Box Sample

Par─? dni temu┬ w oczku wodnym zadomowi??a si─? ??aba, a w??a??ciwie ??ab. Zazwyczaj siedzi na li??ciu lub w szuwarach i wydaje z siebie pi─?kne d??wi─?ki godowe, nawo??uj─?c do kopulacji potencjaln─? partnerk─? z najbli??szej okolicy, a mo??e i ca??kiem dalszej, bo g??o??no??─? jest naprawd─? imponuj─?ca… ??ab┬ czasem te?? p??ywa – g????wnie w momentach silnego stresu ;)

Takim oto sposobem s??ucham sobie┬ tych d??wi─?k??w przez okr─?g??e 24h z najwi─?kszym nasileniem mi─?dzy 23. wieczorem , a 6 rano. Ale nie jest ??le, bo podobno to trwa zaledwie miesi─?c ;)

DSCF1307.jpgDSCF1310.jpg

Dodaj komentarz