easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Archive for Marzec, 2008

Cezar – nowy przyjaciel rodziny

Przedwczoraj, po 9 latach wsp??lnej egzystencji, zmar??┬ ukochany przez wszystkich Arcus, nasz pierwszy piesek. Pierwszy i szczeg??lny -┬ na zawsze pozostanie nam w pami─?ci (ju?? wkr??tce powstanie specjalny wpis dedykowany w??a??nie jemu).

Naturalnym krokiem wobec powy??szego, by??o znalezienie kolejnego psiaka, kt??ry w jaki?? spos??b przyczyni si─? do ukojenia ??alu i smutku, jaki w nas zago??ci??. Wyb??r rasy do??─? oczywisty: berne??ski pies pasterski (tak samo jak poprzednik).┬ Chocia?? pad??a propozycja golden retrievera, to jednak berne??czyk ??adniej zaprezentowa?? si─? u hodowcy – nie czarujmy si─?, mia?? dobry PR ;)

Oto kilka pociesznych fotek tego nadzwyczaj puchatego i niezwykle ciekawskiego stworzenia z domieszk─? belgijskiej krwi┬ – arystokrata Cezar z Aleksandrii ;)

DSCF1091.jpgDSCF1094.jpgDSCF1097.jpgDSCF1098.jpg
DSCF1102.jpgDSCF1103.jpgDSCF1108.jpgDSCF1112.jpg

Ska??ka – ??wi─?toch??owice

Udali??my si─? do pobliskiego parku na terenie OSiR’u Ska??ka w ??wi─?toch??owicach. Na??apali??my troch─? promieni s??onecznych, jednak nadal odczuwalna by??a, ci─?gle obecna zima. Z tego powodu spacer odby?? si─? do??─? zdecydowanym krokiem. Poni??ej kilka zdj─?─? ??ab─?dzi, dryfuj─?cych po jeziorku, a tak??e pi─?kne bazie, zwiastuj─?ce rych??─? wiosn─? – mam tak─? nadziej─? ;) Na┬ portret za??apa?? si─? tak??e zab??─?kany go??─?bek.

DSCF1030.jpgDSCF1031.jpgDSCF1032.jpgDSCF1042.jpg
DSCF1047.jpgDSCF1051.jpgDSCF1056.jpgDSCF1057.jpg
DSCF1058.jpgDSCF1062.jpg