easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Konstrukcja hu??tawki dla dzieci

Ads Box Sample

Rzecz banalna do stworzenia, a rado??─? dziecka gwarantowana. Kwestia odwiedzenia najbli??szego sklepu z materia??ami budowlanymi (typu castorama lub praktiker), troch─? ch─?ci i par─? wolnych godzin.

Materia??y jak wida─? podstawowe:

 • 3 d??ugie belki (ok. 180 cm)
 • 4 belki kr??tsze ┬á(100 cm) – zaokr─?glone z jednej strony
 • 2 metalowe uchwyty ze szpicami (szpica o d??ugo??ci ok. 40 cm)
 • 2 prostowniki i ┬á2 k─?towniki do z??─?czenia element??w na g??rze
 • 6 spinaj─?cych obejmek – jako zabezpieczenie uchwyt??w, w kt??rych osadzone s─? pionowe belki
 • 2 haki z gwintem – jako miejsce zaczepienia hu??tawki
 • nagwintowany pr─?t – do po??─?czenia uko??nych belek wspieraj─?cych
 • wkr─?ty do drewna, podk??adki, gwo??dzie i nakr─?tka z zaokr─?glonym ??bem
 • cement, piasek, woda i gruz – do zrobienia wylewki dla wspornik??w konstrukcji
 • farba – drewnochron do zabezpieczenia drewna przed czynnikami zewn─?trznymi
 • no i oczywi??cie siedzisko dla dziecka – w tym wypadku Little Tikes (przeznaczona dla dzieci od 9 do 48 miesi─?cy)

Jak wida─? na zdj─?ciach – wsporniki s─? zamocowane niesymetrycznie – wynika to z faktu do??o??enia konstrukcji hu??tawki do ju?? istniej─?cej instalacji na hamak.

Uko??ne wsporniki maj─? powbijane gwo??dzie w miejscu wylewki oraz s─? ob??o??one gruzem – celem lepszego zwi─?zania, a co za tym idzie zwi─?kszenia sztywno??ci ca??ej konstrukcji.

Powodzenia!

Dodaj komentarz