easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Archive for Sierpień 10, 2009

Zamek w B─?dzinie

Zwiedzania zabytk??w ci─?g dalszy.┬áTym razem wizytujemy (tylko z zewn─?trz – bo jak wszystkie muzea – i ten zamek jest w poniedzia??ek zamkni─?ty) Zamek w B─?dzinie.

Historia obiektu si─?ga IX wieku, wzniesiony zosta?? prawdopodobnie przez plemi─? Wi??lan. Wi─?cej fakt??w w Wikipedii.

Linki do odwiedzenia:
- Zamek w B─?dzinie (wikipedia)
- Muzeum Zag??─?bia w B─?dzinie

A tutaj ju?? kilka fotek.

Pa??ac (Zamek) w Mosznej

Wie?? Moszna, po??o??ona w wojew??dztwie opolskim . Warto odwiedzi─? te miejsce, ze wzgl─?du na znajduj─?cy si─? tam pa??ac. Powsta??a w XVII wieku budowla, by??a siedzib─? rodu Tiele-Winckler??w, potentat??w przemys??owych. Obiekt posiada 365 pomieszcze?? i 99 wie?? i wie??yczek.

Linki do przeczytania:
- wie?? Moszna
- Pa??ac w Mosznej
- Pa??ac w Mosznej (wikipedia)

Poni??ej zestaw fotek z wycieczki.