easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Rynek w ??orach

Kr??tka wycieczka wieczorow─? por─?. Tym razem pad??o na ??ory, o kt??rych dos??ownie nie wiedzieli??my nic, poza tym, ??e istniej─? ;-)

Na pewno warto odwiedzi─? to miasto i przespacerowa─? si─? po urokliwym rynku z ciekaw─? mini-instalacj─? wodn─? oraz fontann─?.

Park w ??wierkla??cu – fontanna

Dzi?? – po kr??tkiej przerwie ;-) – trzy uj─?cia fontanny znajduj─?cej si─? w ??wierklanieckim parku.