easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Rynek w ??orach

Kr??tka wycieczka wieczorow─? por─?. Tym razem pad??o na ??ory, o kt??rych dos??ownie nie wiedzieli??my nic, poza tym, ??e istniej─? ;-)

Na pewno warto odwiedzi─? to miasto i przespacerowa─? si─? po urokliwym rynku z ciekaw─? mini-instalacj─? wodn─? oraz fontann─?.

Park w ??wierkla??cu – fontanna

Dzi?? – po kr??tkiej przerwie ;-) – trzy uj─?cia fontanny znajduj─?cej si─? w ??wierklanieckim parku.

Pa??ac (Zamek) w Mosznej

Wie?? Moszna, po??o??ona w wojew??dztwie opolskim . Warto odwiedzi─? te miejsce, ze wzgl─?du na znajduj─?cy si─? tam pa??ac. Powsta??a w XVII wieku budowla, by??a siedzib─? rodu Tiele-Winckler??w, potentat??w przemys??owych. Obiekt posiada 365 pomieszcze?? i 99 wie?? i wie??yczek.

Linki do przeczytania:
- wie?? Moszna
- Pa??ac w Mosznej
- Pa??ac w Mosznej (wikipedia)

Poni??ej zestaw fotek z wycieczki.

Chorzowskie Zoo

Sobotnia wyprawa do Chorzowskiego Zoo.

Tychy Paprocany

Fotki ze spaceru nad Jeziorem Paproca??skim.

Oczko wodne

Kolejne zdj─?cia oczka wodnego. Tym razem w pe??nej krasie, z tatarakiem i liliami wodnymi.

Lipcowe chmury

??liczne lipcowe chmury, delikatne mgie??ki na niebie.

Kisielice

Ekspresowy wyjazd w stare k─?ty… Wspomnie?? masa… z racji rodzinnych korzeni, a tak??e miejsca sp─?dzania wakacji za m??odych lat (jeszcze nie tak odleg??ych zreszt─?).

To w??a??nie Kisielice, ma??e miasteczko po??o??one w wojew??dztwie warmi??sko – mazurskim.

WPKiW w Chorzowie

Ma??a wycieczka rodzinna do Wojew??dzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

3-miasto

Urlop sp─?dzili??my w 3-mie??cie, gdzie zawitali??my do starych k─?t??w… poni??ej kilka zdj─?─?.

Zabytki ??wiata w jednym miejscu – czyli Park Miniatur w Inwa??dzie

Sobotnim popo??udniem, przy super pogodzie,┬ wybrali??my si─? do Parku Miniatur „??wiat Marze??” w Inwa??dzie – na linii Andrych??w-Wadowice. To co zobaczyli??my, wida─? cz─???ciowo poni??ej… polecamy.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg

005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg

009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg

017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg

Powr??t do P??awniowic

Kolejna wizyta w P??awniowicach przynios??a kilka nowych zdj─?─?…

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg

Cumbria – The Lake District

Siedem dni sp─?dzonych na obcowaniu z natur─? – tym razem angielsk─?.

Kraina jezior i g??r oraz s─?siedztwo morza pozwoli??y oderwa─? si─? od brutalnej polskiej rzeczywisto??ci, troch─? odpocz─?─? i zebra─? si??y na powr??t :)

Zaliczyli??my jezioro Windermere oraz miasteczka: Bowness, Ambleside, Kendal, Ulverston, Grange-over-sands, Lancaster, Barrow, Arnside.

Wielkie podzi─?kowania Magdzie i Jackowi. Also big thanks to Lillie and Joel.

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg
b_013.jpgb_014.jpgb_015.jpgb_016.jpg
b_017.jpgb_018.jpgb_019.jpgb_020.jpg
b_021.jpgb_022.jpgb_023.jpgb_024.jpg
b_025.jpgb_026.jpgb_027.jpgb_028.jpg
b_029.jpgb_030.jpgb_031.jpgb_032.jpg
b_033.jpgb_034.jpgb_035.jpgb_036.jpg
b_037.jpgb_038.jpgb_039.jpgb_040.jpg
b_041.jpgb_042.jpgb_043.jpgb_044.jpg
b_045.jpgb_046.jpgb_047.jpgb_048.jpg
b_049.jpgb_050.jpgb_051.jpgb_052.jpg
b_053.jpgb_054.jpgb_055.jpgb_056.jpg
b_057.jpgb_058.jpgb_059.jpgb_060.jpg
b_061.jpgb_062.jpgb_063.jpgb_064.jpg

Next entries »