easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

VII Jarmark ??redniowieczny w Chudowie

Jedzenie kie??basek i karczk??w z grilla, bigosu, krom ze smalcem, picie piwa i sok??w, przygl─?danie si─? rzemios??u i kulturze ??redniowiecznej, podziwianie pi─?knych panien oraz zmaganiom m─???nych woj??w… To wszystko tylko w Chudowie, na 7. ju?? jarmarku ??redniowiecznym.

Poni??ej kilka zdj─?─?, wi─?cej jak zwykle w portalu esil.pl.

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg
b_013.jpgb_014.jpgb_015.jpgb_016.jpg
b_017.jpgb_018.jpgb_019.jpgb_020.jpg
b_021.jpgb_022.jpgb_023.jpgb_024.jpg
b_025.jpgb_026.jpgb_027.jpgb_028.jpg

12h ??wie??ego powietrza

180km od ??l─?ska powietrze jakby ??wie??sze i bardziej rze??kie ni?? nasze w??asne. Dlatego warto kilka razy w roku zafundowa─? sobie tak─? specyficzn─? ÔÇÜaromaterapi─?’.

DSCF2672.jpgDSCF2675.jpgDSCF2678.jpgDSCF2686.jpg
DSCF2759.jpgDSCF2762.jpgDSCF2802.jpgDSCF2809.jpg
DSCF2833.jpgDSCF2857.jpgDSCF2883.jpgDSCF2889.jpg

Weekend w Rzymie.

Przysz??o lato, nadarzy??a si─? sposobno??─?, no i polecieli??my na weekend do Rzymu.

Pi─?tkowy wiecz??r, ca??a sobota i po??owa niedzieli sp─?dzone na je??d??eniu metrem oraz w─?drowaniu uliczkami Rzymu. Zaliczyli??my: Piazza Navona, Campo de Fiori, Campidoglio, Monumento o Vittorio Emanuele II, Foro Romano, Colosseo, Arco di Costantino, Santa Maria Maggiore, Piazza della Repubblica, San Carlo Quattro Fontante, Piazza di Spagna, Trinita dei Monti, Tempio Adriano, Pantheon, Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Fontana di Trevi e Vaticano.

Pogoda wy??mienita, gor─?co i s??onecznie – pomijaj─?c pi─?tkow─? burz─?, w kt??rej nieco zmokli??my.

Motto wyjazdu:┬ „queue jumpers go to hell„… ;]

DSCF2086.jpgDSCF2097.jpgDSCF2145.jpgDSCF2179.jpg
DSCF2188.jpgDSCF2196.jpgDSCF2216.jpgDSCF2225.jpg
DSCF2226.jpgDSCF2249.jpgDSCF2262.jpgDSCF2272.jpg
DSCF2286.jpgDSCF2300.jpgDSCF2339.jpgDSCF2392.jpg
DSCF2395.jpgDSCF2406.jpgDSCF2410.jpgDSCF2411.jpg
DSCF2413.jpgDSCF2457.jpgDSCF2458.jpgDSCF2481.jpg
DSCF2499.jpgDSCF2554.jpgDSCF2569.jpgDSCF2572.jpg

DSCF2615.jpg

Ludzie B??ota

Kolejna impreza┬ na terenie┬ Chudowskiego Zamku. Tym razem „IV Festiwal B??ota”, na kt??rym nie brakowa??o ch─?tnych do b??otnych k─?pieli, a tak??e nurkowania i skakania┬ na g????wk─? do basenu wype??nionego zdrowym b??otkiem. P????niej obowi─?zkowy taniec Ludzi B??ota.

DSCF1575.jpgDSCF1627.jpgDSCF1633.jpg

DSCF1635.jpgDSCF1591.jpg

Sesja ogr??dkowa

Znalaz??em chwilk─? i pochodzi??em po przydomowym ogr??dku. Modelek by??o wiele, zdj─?─? jeszcze wi─?cej bo oko??o setki. Poni??ej te zdj─?cia, kt??re zakwalifikowa??y si─? do ??cis??ego fina??u.

DSCF0584.jpgDSCF0593.jpgDSCF0618.jpg
DSCF0623.jpgDSCF0629.jpgpoziomki
pi???kny ???limak, ale wida??? ??┬?e po przej???ciach

« Previous entries