easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Chorzowskie Zoo

Sobotnia wyprawa do Chorzowskiego Zoo.

??????w czerwonolicy w ogrodzie

Letni wybieg i basenik ??????wia czerwonolicego (oczywi??cie tylko na dzie?? i przy ??adnej pogodzie).

Swoj─? drog─? – chyba jej si─? podoba, co sezon kopie tam do??y, w kt??rych sk??ada (niezap??odnione oczywi??cie) jaja.

Oczko wodne

Kolejne zdj─?cia oczka wodnego. Tym razem w pe??nej krasie, z tatarakiem i liliami wodnymi.

Ogrodowe oczko wodne

Kilka fotek z wymiany folii w przydomowym oczku wodnym.

Kisielice

Ekspresowy wyjazd w stare k─?ty… Wspomnie?? masa… z racji rodzinnych korzeni, a tak??e miejsca sp─?dzania wakacji za m??odych lat (jeszcze nie tak odleg??ych zreszt─?).

To w??a??nie Kisielice, ma??e miasteczko po??o??one w wojew??dztwie warmi??sko – mazurskim.

WPKiW w Chorzowie

Ma??a wycieczka rodzinna do Wojew??dzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Cezar – nowy przyjaciel rodziny

Przedwczoraj, po 9 latach wsp??lnej egzystencji, zmar??┬ ukochany przez wszystkich Arcus, nasz pierwszy piesek. Pierwszy i szczeg??lny -┬ na zawsze pozostanie nam w pami─?ci (ju?? wkr??tce powstanie specjalny wpis dedykowany w??a??nie jemu).

Naturalnym krokiem wobec powy??szego, by??o znalezienie kolejnego psiaka, kt??ry w jaki?? spos??b przyczyni si─? do ukojenia ??alu i smutku, jaki w nas zago??ci??. Wyb??r rasy do??─? oczywisty: berne??ski pies pasterski (tak samo jak poprzednik).┬ Chocia?? pad??a propozycja golden retrievera, to jednak berne??czyk ??adniej zaprezentowa?? si─? u hodowcy – nie czarujmy si─?, mia?? dobry PR ;)

Oto kilka pociesznych fotek tego nadzwyczaj puchatego i niezwykle ciekawskiego stworzenia z domieszk─? belgijskiej krwi┬ – arystokrata Cezar z Aleksandrii ;)

DSCF1091.jpgDSCF1094.jpgDSCF1097.jpgDSCF1098.jpg
DSCF1102.jpgDSCF1103.jpgDSCF1108.jpgDSCF1112.jpg

Ska??ka – ??wi─?toch??owice

Udali??my si─? do pobliskiego parku na terenie OSiR’u Ska??ka w ??wi─?toch??owicach. Na??apali??my troch─? promieni s??onecznych, jednak nadal odczuwalna by??a, ci─?gle obecna zima. Z tego powodu spacer odby?? si─? do??─? zdecydowanym krokiem. Poni??ej kilka zdj─?─? ??ab─?dzi, dryfuj─?cych po jeziorku, a tak??e pi─?kne bazie, zwiastuj─?ce rych??─? wiosn─? – mam tak─? nadziej─? ;) Na┬ portret za??apa?? si─? tak??e zab??─?kany go??─?bek.

DSCF1030.jpgDSCF1031.jpgDSCF1032.jpgDSCF1042.jpg
DSCF1047.jpgDSCF1051.jpgDSCF1056.jpgDSCF1057.jpg
DSCF1058.jpgDSCF1062.jpg

3-miasto

Urlop sp─?dzili??my w 3-mie??cie, gdzie zawitali??my do starych k─?t??w… poni??ej kilka zdj─?─?.

Prawie motyl

W naszym ogrodzie, w??r??d chaszczy, odnalaz??em g─?sienic─?, kt??rej postanowi??em zafundowa─? sesj─? fotograficzn─?. Poni??ej rezultaty…

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg

Park w Pszczynie niedzielnym popo??udniem

Po d??ugich bojach uda??o nam si─? w ko??cu odwiedzi─? Pszczyn─?. Te ma??e miasteczko s??ynie┬ z pi─?knych i zadbanych┬ teren??w parkowych, kt??re to obeszli??my┬ w miar─? si?? ;)

S??onecznie, niedzielne popo??udnie wyrwa??o mas─? ludzi sprzed telewizor??w i pogna??o do Pszczyny ;) tak by??o t??ocznie… to oczywi??cie ??art, bo do t??oku – tak naprawd─? -┬ brakowa??o wiele.

Koniec gadania, zapraszam do zdj─?─?… i do odwiedzenia tego miejsca osobi??cie…

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg
b_013.jpgb_014.jpgb_015.jpg

Pocz─?tki wiosny w ogr??dku

??niegi stopnia??y, siarczyste mrozy ust─?pi??y, a ziemia odtaja??a ;-) wobec czego ro??liny zacz─???y wybija─? si─? przez gleb─? i wypuszcza─? kwiaty. Jednym s??owem pe??n─? g─?b─? wiosn─? mamy tej zimy!

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg

Jesienna wycinka drzew

Wraz z nastaniem jesieni cz─?stym obrazem jest wycinanie lub prze??wietlanie drzew, kt??rych wielko??─? mog??aby zagrozi─? s─?siaduj─?cym budynkom, samochodom i/lub ludziom.

Poni??ej par─? uj─?─? z tego typu akcji wykonanej przez firm─? Gniazdo24h.

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg
b_013.jpgb_014.jpgb_015.jpg

Next entries »