easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Prawie ??????wie rozmno??enie…

W zesz??ym tygodniu nasza ??????wica dosta??a w prezencie zewn─?trzne terrarium. Trawiasty wybieg ogrodzony p??otkiem, a po ??rodku wype??niony wod─? basen – z ma??ymi g??azami, aby mog??a samodzielnie i bez wi─?kszego trudu wychodzi─? z wody.

Min─???o kilka dni, a?? tu w niedziel─? ??????wica postanowi??a wykopa─? w rogu terrarium do??ek… na jaja. Znios??a ich pi─?─?, a potem delikatnie zakopa??a, ubi??a i wyg??adzi??a teren akcji. Niestety, ??????wica┬ nie mia??a wcze??niej kontaktu z panem ??????wiem, wi─?c nic si─? nie wykluje, a szkoda…

dscf2899.jpgdscf2900.jpgdscf2907.jpgdscf2913.jpg
dscf2961.jpgdscf2987.jpgdscf3000.jpgdscf3006.jpg
dscf3017.jpgdscf3044.jpgdscf3048.jpg

Pr─?ciki… czyli flowers inside

Na szybko kilka zdj─?─? z pr─?cikami …

DSCF1972.jpgDSCF1989.jpgDSCF1971.jpgDSCF1992.jpg

Pan ??ab

Par─? dni temu┬ w oczku wodnym zadomowi??a si─? ??aba, a w??a??ciwie ??ab. Zazwyczaj siedzi na li??ciu lub w szuwarach i wydaje z siebie pi─?kne d??wi─?ki godowe, nawo??uj─?c do kopulacji potencjaln─? partnerk─? z najbli??szej okolicy, a mo??e i ca??kiem dalszej, bo g??o??no??─? jest naprawd─? imponuj─?ca… ??ab┬ czasem te?? p??ywa – g????wnie w momentach silnego stresu ;)

Takim oto sposobem s??ucham sobie┬ tych d??wi─?k??w przez okr─?g??e 24h z najwi─?kszym nasileniem mi─?dzy 23. wieczorem , a 6 rano. Ale nie jest ??le, bo podobno to trwa zaledwie miesi─?c ;)

DSCF1307.jpgDSCF1310.jpg

Przypadki…

Par─? do??─? ciekawych i IMHO w miar─? dobrych zdj─?─? zrobionych podczas nudnego┬ niedzielnego popo??udnia.

DSCF0786.jpgDSCF0808.jpgDSCF0824.jpg
DSCF0835.jpg

Sesja ogr??dkowa

Znalaz??em chwilk─? i pochodzi??em po przydomowym ogr??dku. Modelek by??o wiele, zdj─?─? jeszcze wi─?cej bo oko??o setki. Poni??ej te zdj─?cia, kt??re zakwalifikowa??y si─? do ??cis??ego fina??u.

DSCF0584.jpgDSCF0593.jpgDSCF0618.jpg
DSCF0623.jpgDSCF0629.jpgpoziomki
pi???kny ???limak, ale wida??? ??┬?e po przej???ciach

Szybki test nowego sprz─?tu

W ko??cu nadszed?? dzie?? zmiany wys??u??onego canona a60, na „m─?ski” sprz─?t Fujifilm Finepix s9500. Wi─?cej o aparacie na zlinkowanej stronie, a poni??ej kilka testowych zdj─?─?.

DSCF0126.JPGDSCF0124.JPGDSCF0119.JPG
DSCF0117.JPG

« Previous entries