easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Konstrukcja hu??tawki dla dzieci

Rzecz banalna do stworzenia, a rado??─? dziecka gwarantowana. Kwestia odwiedzenia najbli??szego sklepu z materia??ami budowlanymi (typu castorama lub praktiker), troch─? ch─?ci i par─? wolnych godzin.

Materia??y jak wida─? podstawowe:

 • 3 d??ugie belki (ok. 180 cm)
 • 4 belki kr??tsze ┬á(100 cm) – zaokr─?glone z jednej strony
 • 2 metalowe uchwyty ze szpicami (szpica o d??ugo??ci ok. 40 cm)
 • 2 prostowniki i ┬á2 k─?towniki do z??─?czenia element??w na g??rze
 • 6 spinaj─?cych obejmek – jako zabezpieczenie uchwyt??w, w kt??rych osadzone s─? pionowe belki
 • 2 haki z gwintem – jako miejsce zaczepienia hu??tawki
 • nagwintowany pr─?t – do po??─?czenia uko??nych belek wspieraj─?cych
 • wkr─?ty do drewna, podk??adki, gwo??dzie i nakr─?tka z zaokr─?glonym ??bem
 • cement, piasek, woda i gruz – do zrobienia wylewki dla wspornik??w konstrukcji
 • farba – drewnochron do zabezpieczenia drewna przed czynnikami zewn─?trznymi
 • no i oczywi??cie siedzisko dla dziecka – w tym wypadku Little Tikes (przeznaczona dla dzieci od 9 do 48 miesi─?cy)

Jak wida─? na zdj─?ciach – wsporniki s─? zamocowane niesymetrycznie – wynika to z faktu do??o??enia konstrukcji hu??tawki do ju?? istniej─?cej instalacji na hamak.

Uko??ne wsporniki maj─? powbijane gwo??dzie w miejscu wylewki oraz s─? ob??o??one gruzem – celem lepszego zwi─?zania, a co za tym idzie zwi─?kszenia sztywno??ci ca??ej konstrukcji.

Powodzenia!

??????w czerwonolicy w ogrodzie

Letni wybieg i basenik ??????wia czerwonolicego (oczywi??cie tylko na dzie?? i przy ??adnej pogodzie).

Swoj─? drog─? – chyba jej si─? podoba, co sezon kopie tam do??y, w kt??rych sk??ada (niezap??odnione oczywi??cie) jaja.

WPKiW w Chorzowie

Ma??a wycieczka rodzinna do Wojew??dzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Pozna??skie Zoo, Gniezno, Konin

B─?d─?c w niedalekiej okolicy, zwiedzili??my Pozna?? oraz tamtejsze zoo. Samo miasto nie urzek??o nas, wr─?cz czuli??my si─? zawiedzeni po tym, szczeg??lnie po tym, co s??yszeli??my o nim wcze??niej. Natomiast zoo zapunktowa??o, i to mocno. Poni??ej kilka fotek z wycieczki.

DSCF2396.JPG DSCF2406.JPG DSCF2423.JPG DSCF2457.JPG
DSCF2470.JPG DSCF2471.JPG DSCF2482.JPG DSCF2491.JPG

DSCF2508.JPG DSCF2529.JPG DSCF2543.JPG DSCF2556.JPG
DSCF2594.JPG DSCF2595.JPG

3-miasto

Urlop sp─?dzili??my w 3-mie??cie, gdzie zawitali??my do starych k─?t??w… poni??ej kilka zdj─?─?.

Prawie motyl

W naszym ogrodzie, w??r??d chaszczy, odnalaz??em g─?sienic─?, kt??rej postanowi??em zafundowa─? sesj─? fotograficzn─?. Poni??ej rezultaty…

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg

Park w Pszczynie niedzielnym popo??udniem

Po d??ugich bojach uda??o nam si─? w ko??cu odwiedzi─? Pszczyn─?. Te ma??e miasteczko s??ynie┬ z pi─?knych i zadbanych┬ teren??w parkowych, kt??re to obeszli??my┬ w miar─? si?? ;)

S??onecznie, niedzielne popo??udnie wyrwa??o mas─? ludzi sprzed telewizor??w i pogna??o do Pszczyny ;) tak by??o t??ocznie… to oczywi??cie ??art, bo do t??oku – tak naprawd─? -┬ brakowa??o wiele.

Koniec gadania, zapraszam do zdj─?─?… i do odwiedzenia tego miejsca osobi??cie…

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg
b_013.jpgb_014.jpgb_015.jpg

Beskid ??ywiecki pokr??tce

Postanowili??my odpocz─?─? nieco i wybrali??my si─? w ma??y trip. Zacz─?li??my od odwiedzenia pa??acyku w Promnicach. Nast─?pnie przejechali??my BB i dojechali??my do Mi─?dzybrodzia, sk─?d wjechali??my kolejk─? na gor─? ??ar. U g??ry zachowa??y si─? resztki ??niegu, co wida─? poni??ej.

ÔÇÜDrog─? powrotn─?ÔÇÖ obrali??my przez S??owacj─?,┬ Czechy i z powrotem wjazd do Polski. Wielkim zaskoczeniem dla nas by?? most, kt??rym jechali??my nad Mil??wk─?.

Tradycyjnie ju??, b─?d─?c w okolicy, skusili??my si─? na zacny obiadek u Karola ;-)

Motto wycieczki: „A kamizelku mate?”

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg
b_013.jpgb_014.jpgb_015.jpgb_016.jpg
b_017.jpgb_018.jpgb_019.jpg

Pocz─?tki wiosny w ogr??dku

??niegi stopnia??y, siarczyste mrozy ust─?pi??y, a ziemia odtaja??a ;-) wobec czego ro??liny zacz─???y wybija─? si─? przez gleb─? i wypuszcza─? kwiaty. Jednym s??owem pe??n─? g─?b─? wiosn─? mamy tej zimy!

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpgb_010.jpgb_011.jpgb_012.jpg

Przy domu …

Jesie??, opad??e li??cie, oczko szykuj─?ce si─? do zamarzni─?cia, drzewo do palenia w kominku… to wszystko tu?? przy domu :)

b_001.jpgb_002.jpgb_003.jpgb_004.jpg
b_005.jpgb_006.jpgb_007.jpgb_008.jpg
b_009.jpg