easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Rynek w ??orach

Kr??tka wycieczka wieczorow─? por─?. Tym razem pad??o na ??ory, o kt??rych dos??ownie nie wiedzieli??my nic, poza tym, ??e istniej─? ;-)

Na pewno warto odwiedzi─? to miasto i przespacerowa─? si─? po urokliwym rynku z ciekaw─? mini-instalacj─? wodn─? oraz fontann─?.

Ciechocinek – t─???nie

W drodze nad morze, odwiedzili??my os??awione t─???nie solankowe w Ciechocinku. Ich historia si─?ga XIX wieku, jednak nadal znajduj─? si─? w doskona??ej kondycji.

B─?d─?c w okolicy naprawd─? warto zatrzyma─? si─? tam i zobaczy─? te zadziwiaj─?ce konstrukcje. No i oczywi??cie powdycha─? solankowego powietrza :-)

Park linowy „Orla Per─?” w Brennej

Kolejna wycieczka, kolejne ciekawe miejsce. Tym razem przy okazji przejazdu przez Beskid ??l─?ski, odwiedzili??my Brenn─?. Zaskoczy??o nas zast─?pienie starego parku linowego, nowym, nowocze??niejszym i og??lnie lepiej skonstruowanym. Stary jednak pozosta?? w swoim miejscu, a nowy znajduje si─? jakie?? 200 metr??w wcze??niej (w sumie, mo??e i dalej… ;-) zale??y sk─?d si─? jedzie).

Park wygl─?da bardzo profesjonalnie, liny zamocowane s─? na 8 pot─???nych drzewach (tak naprawd─? s─? one na??o??one na dwuteowniki wbite g??─?boko w ziemi─? ;-) ). Je??li lubisz adrenalin─?, w Brennej na podskoczy Ci jej poziom.

Wi─?cej informacji o cenach, regulaminie oraz formularzach do pobrania i wypisania:

info park: 661 11 00 77
manager: 661 222 155
http://www.parkilinowe.pl
justynaswierk@parkilinowe.pl

Zamek w B─?dzinie

Zwiedzania zabytk??w ci─?g dalszy.┬áTym razem wizytujemy (tylko z zewn─?trz – bo jak wszystkie muzea – i ten zamek jest w poniedzia??ek zamkni─?ty) Zamek w B─?dzinie.

Historia obiektu si─?ga IX wieku, wzniesiony zosta?? prawdopodobnie przez plemi─? Wi??lan. Wi─?cej fakt??w w Wikipedii.

Linki do odwiedzenia:
- Zamek w B─?dzinie (wikipedia)
- Muzeum Zag??─?bia w B─?dzinie

A tutaj ju?? kilka fotek.

Pa??ac (Zamek) w Mosznej

Wie?? Moszna, po??o??ona w wojew??dztwie opolskim . Warto odwiedzi─? te miejsce, ze wzgl─?du na znajduj─?cy si─? tam pa??ac. Powsta??a w XVII wieku budowla, by??a siedzib─? rodu Tiele-Winckler??w, potentat??w przemys??owych. Obiekt posiada 365 pomieszcze?? i 99 wie?? i wie??yczek.

Linki do przeczytania:
- wie?? Moszna
- Pa??ac w Mosznej
- Pa??ac w Mosznej (wikipedia)

Poni??ej zestaw fotek z wycieczki.

Chorzowskie Zoo

Sobotnia wyprawa do Chorzowskiego Zoo.

Tychy Paprocany

Fotki ze spaceru nad Jeziorem Paproca??skim.

Kisielice

Ekspresowy wyjazd w stare k─?ty… Wspomnie?? masa… z racji rodzinnych korzeni, a tak??e miejsca sp─?dzania wakacji za m??odych lat (jeszcze nie tak odleg??ych zreszt─?).

To w??a??nie Kisielice, ma??e miasteczko po??o??one w wojew??dztwie warmi??sko – mazurskim.

WPKiW w Chorzowie

Ma??a wycieczka rodzinna do Wojew??dzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Pustynia Wadi Rum, Jordania

Trzeciego dnia odwiedzamy jorda??sk─? pustyni─? Wadi Rum. Przeja??d??ka niezmordowanymi jeepami toyoty robi wra??enie ;-) cud, ??e si─? nie posypa??y. W programie herbatka w namiocie beduin??w, a tak??e wej??cie na wydm─?.

Z ciekawostek dot. Wadi Rum: to na tym terenie dzia??a?? legendarny T. E. Lawrence, kt??ry sta?? si─? inspiracj─? dla filmu „Lawrence z Arabii„.

pict0.jpg pict1.jpg pict2.jpg pict3.jpg

pict4.jpg pict5.jpg pict6.jpg pict7.jpg

pict8.jpg pict9.jpg pict10.jpg pict11.jpg

pict12.jpg pict13.jpg

Petra, Jordania

Drugi dzie?? wycieczki po??wi─?cony w ca??o??ci by?? zwiedzaniu Petry, ruin miasta le??─?cego w po??udniowo zachodniej cz─???ci Jordanii. To, co przyci─?ga tutaj turyst??w z ca??ego ??wiata s─? liczne grobowce wykute w ska??ach, a tak??e w─?w??z, kt??rym pod─???a si─?, aby dotrze─? do tego wspania??ego miejsca. Nic wi─?c dziwnego, ??e Petra znajduje si─? na li??cie Nowych Siedmiu Cud??w ??wiata.

pict0.jpg pict1.jpg pict2.jpg pict3.jpg

pict4.jpg pict5.jpg pict6.jpg pict7.jpg

pict8.jpg pict9.jpg pict10.jpg pict11.jpg

pict12.jpg pict13.jpg pict14.jpg pict15.jpg

pict16.jpg pict17.jpg pict18.jpg pict19.jpg

pict20.jpg pict21.jpg pict22.jpg pict23.jpg

pict24.jpg pict25.jpg pict26.jpg pict27.jpg

pict28.jpg pict29.jpg

G??ra Nebo i Karak, czyli w drodze do Petry

DSCF1448.JPG DSCF1450.JPG DSCF1459.JPG DSCF1474.JPG

DSCF1481.JPG DSCF1493.JPG DSCF1498.JPG DSCF1549.JPG

DSCF1563.JPG DSCF1568.JPG DSCF1579.JPG DSCF1600.JPG

DSCF1605.JPG DSCF1620.JPG DSCF1625.JPG DSCF1626.JPG

DSCF1629.JPG DSCF1633.JPG DSCF1639.JPG DSCF1640.JPG

DSCF1653.JPG

Amman, Jordania

Pierwszy dzie?? zacz─?li??my od zwiedzania Ammanu – stolicy Jordanii. G????wnymi punktami programu by??a cytadela, okoliczne muzeum m.in. z najstarszymi zachowanymi rze??bami (8 tys. lat) oraz kilkoma zwojami z Qumran. Dodatkowo zwiedzili??my amfiteatr na 6-7 tys. widz??w.

DSCF1240.JPG DSCF1243.JPG DSCF1248.JPG DSCF1261.JPG

DSCF1274.JPG DSCF1279.JPG DSCF1285.JPG DSCF1294.JPG

DSCF1314.JPG DSCF1327.JPG DSCF1334.JPG DSCF1340.JPG

DSCF1343.JPG DSCF1357.JPG DSCF1359.JPG DSCF1366.JPG

DSCF1380.JPG DSCF1384.JPG DSCF1386.JPG DSCF1387.JPG

DSCF1397.JPG DSCF1400.JPG

Next entries »