easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

??????w czerwonolicy w ogrodzie

Letni wybieg i basenik ??????wia czerwonolicego (oczywi??cie tylko na dzie?? i przy ??adnej pogodzie).

Swoj─? drog─? – chyba jej si─? podoba, co sezon kopie tam do??y, w kt??rych sk??ada (niezap??odnione oczywi??cie) jaja.

3-miasto

Urlop sp─?dzili??my w 3-mie??cie, gdzie zawitali??my do starych k─?t??w… poni??ej kilka zdj─?─?.

Prawie ??????wie rozmno??enie…

W zesz??ym tygodniu nasza ??????wica dosta??a w prezencie zewn─?trzne terrarium. Trawiasty wybieg ogrodzony p??otkiem, a po ??rodku wype??niony wod─? basen – z ma??ymi g??azami, aby mog??a samodzielnie i bez wi─?kszego trudu wychodzi─? z wody.

Min─???o kilka dni, a?? tu w niedziel─? ??????wica postanowi??a wykopa─? w rogu terrarium do??ek… na jaja. Znios??a ich pi─?─?, a potem delikatnie zakopa??a, ubi??a i wyg??adzi??a teren akcji. Niestety, ??????wica┬ nie mia??a wcze??niej kontaktu z panem ??????wiem, wi─?c nic si─? nie wykluje, a szkoda…

dscf2899.jpgdscf2900.jpgdscf2907.jpgdscf2913.jpg
dscf2961.jpgdscf2987.jpgdscf3000.jpgdscf3006.jpg
dscf3017.jpgdscf3044.jpgdscf3048.jpg