easystat.pl
inicio mail me! sindicaci;ón

Chorzowskie Zoo

Sobotnia wyprawa do Chorzowskiego Zoo.

WPKiW w Chorzowie

Ma??a wycieczka rodzinna do Wojew??dzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Pozna??skie Zoo, Gniezno, Konin

B─?d─?c w niedalekiej okolicy, zwiedzili??my Pozna?? oraz tamtejsze zoo. Samo miasto nie urzek??o nas, wr─?cz czuli??my si─? zawiedzeni po tym, szczeg??lnie po tym, co s??yszeli??my o nim wcze??niej. Natomiast zoo zapunktowa??o, i to mocno. Poni??ej kilka fotek z wycieczki.

DSCF2396.JPG DSCF2406.JPG DSCF2423.JPG DSCF2457.JPG
DSCF2470.JPG DSCF2471.JPG DSCF2482.JPG DSCF2491.JPG

DSCF2508.JPG DSCF2529.JPG DSCF2543.JPG DSCF2556.JPG
DSCF2594.JPG DSCF2595.JPG

Zje??one je??e

W─?sk─? dr????k─? przez ogr??dek… przechodzi??y je??e :-) Oczywi??cie Cezar pr??bowa?? broni─? terytorium przed crittersami – na szcz─???cie oby??o si─? bez ofiar.

DSCF2356.jpg DSCF2358.jpg DSCF2360.jpg DSCF2361.jpg

Cezar – nowy przyjaciel rodziny

Przedwczoraj, po 9 latach wsp??lnej egzystencji, zmar??┬ ukochany przez wszystkich Arcus, nasz pierwszy piesek. Pierwszy i szczeg??lny -┬ na zawsze pozostanie nam w pami─?ci (ju?? wkr??tce powstanie specjalny wpis dedykowany w??a??nie jemu).

Naturalnym krokiem wobec powy??szego, by??o znalezienie kolejnego psiaka, kt??ry w jaki?? spos??b przyczyni si─? do ukojenia ??alu i smutku, jaki w nas zago??ci??. Wyb??r rasy do??─? oczywisty: berne??ski pies pasterski (tak samo jak poprzednik).┬ Chocia?? pad??a propozycja golden retrievera, to jednak berne??czyk ??adniej zaprezentowa?? si─? u hodowcy – nie czarujmy si─?, mia?? dobry PR ;)

Oto kilka pociesznych fotek tego nadzwyczaj puchatego i niezwykle ciekawskiego stworzenia z domieszk─? belgijskiej krwi┬ – arystokrata Cezar z Aleksandrii ;)

DSCF1091.jpgDSCF1094.jpgDSCF1097.jpgDSCF1098.jpg
DSCF1102.jpgDSCF1103.jpgDSCF1108.jpgDSCF1112.jpg

Ska??ka – ??wi─?toch??owice

Udali??my si─? do pobliskiego parku na terenie OSiR’u Ska??ka w ??wi─?toch??owicach. Na??apali??my troch─? promieni s??onecznych, jednak nadal odczuwalna by??a, ci─?gle obecna zima. Z tego powodu spacer odby?? si─? do??─? zdecydowanym krokiem. Poni??ej kilka zdj─?─? ??ab─?dzi, dryfuj─?cych po jeziorku, a tak??e pi─?kne bazie, zwiastuj─?ce rych??─? wiosn─? – mam tak─? nadziej─? ;) Na┬ portret za??apa?? si─? tak??e zab??─?kany go??─?bek.

DSCF1030.jpgDSCF1031.jpgDSCF1032.jpgDSCF1042.jpg
DSCF1047.jpgDSCF1051.jpgDSCF1056.jpgDSCF1057.jpg
DSCF1058.jpgDSCF1062.jpg

3-miasto

Urlop sp─?dzili??my w 3-mie??cie, gdzie zawitali??my do starych k─?t??w… poni??ej kilka zdj─?─?.

Prawie motyl

W naszym ogrodzie, w??r??d chaszczy, odnalaz??em g─?sienic─?, kt??rej postanowi??em zafundowa─? sesj─? fotograficzn─?. Poni??ej rezultaty…

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg